جواب این سوال عرفانی چیه؟معراج هفت آسمان یه چیزی. هفت زمین یعنی چی؟

خب ، سیر است، هر دو الی الله است ، تفاوتی ندارد ، یکی تعبیر شده که به سمت آسمان است و هفت آسمان. و دیگری هفت زمین. جهت متفاوت .

جواب خیلی خوبی بود. بعد از درس تفسیر بود و خیلی خلاصه.

اما مشکل من درک و فهم و دانش و عرفان نیست. مشکل من فرار از گناه است.

مشکل من سنت استدراج خداست که بهتر نشوم ، فرصت از دست داده ام و بدتر شده ام.

چون شکر بهتر شدن به جا نیاوردم و ...

اما از استاد دیگرم که پرسیدم: حضرت آقای هاشمی که سه تا فیلم هم توی یوتیوب گذاشتم...

ایشان جواب دادند که:

هفت آسمان برای تقریب به ذهن است. بالا رفتن همان مقام بهشتی است

اما هفت زمین چه؟

ایشان فرمود: حدیث داریم که از مرکز زمین تعبیر به جهنم شده ... که ربطش رو نفهمیدم ولی ایشون توضیح دادند که:

چون بعد از سطح زمین که جامد است به تدریج مایع می شود و هر چه نزدیک تر به مرکز زمین می شویم شکل بخار و گاز میگیرد ، بتوان استباطی از شرایط جهنم کرد که این برداشت نمی تواند درست باشد ( ایشان گفت) زیرا جهنم مادی نیست.

 

 

قرب نه بالا و پستی جستن است قرب حق از حبس هستی رستن است

کارگاه قرب حق در نیستی است غره هستی چه داند «نیست» چیست

گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا

آن من بر چرخ و آن او به نشیب ز آن که قرب حق برون است از حسیت

http://hajj.ir/hadjwebui/library/wfviewbookpage.aspx?bookid=1329&pagenumber=15

/ 0 نظر / 91 بازدید