ما هستیم که سفره را میچینیم.

خدا به او می گوید اذهب. و می دانیم که خدا منظورش از اذهب (برو) فرمان به ناشایست نیست. من از این اغوای شیطان و آیات همسان دیگر، (درس آقای جوادی آملی – سوره اسراء) حدس می زنم که شیطان هم برخلاف آنچه ما می پنداریم در این عالم هیچ کاره است و با کسانی که خود بستر را برای فعالیت او باز می گذارند، شاید بتواند وسوسه ای بکند. ابتدا ما هستیم که نفس مان را برای نجوای شیطان آماده می کنیم و هدف و هواهای خود را نیز میچینیم. سپس شیطان می آید و خط می دهد و سفارش می دهد و آنگاه باز هم این ما هستیم که سفره را میچینیم.

{1}:ص 127 کتاب آداب الصلوة

/ 1 نظر / 27 بازدید
محمد

من نميدونم چراتواين دوره زمونه هركسي ادعاميكنه همه چيزميدونه و(عالم الحياته!!)چندتاكتاب خوندي چندتاچيزشنيدي يك ساعت وبگردي كردي مطالبوطوطي وارحفظ كردي كپي پيس كردي بعدريختيشون داخل يه وب وبلاگ زدي عكس خودتم زدي توش فك كردي هنركردي؟؟؟؟نه داداش اينكارهارارو يك كامپيوترازتوبهترانجام ميده يه مغذكاميوتري!!!ظاهرسازي باباطن سازي زمين تااسمون فرقشه داش حفظ كردن وسرچ كردن مطالب كارسختي نيست مهم اين هست كه خودت كي هستي خودتم وجودت روبهتراز من ميشناسي اينهاروگفتم فك نكني خدايي نكرده سرقله قافي!!!من تورو ميشناسم...........بماند