درک لحظه ها: قدرشناسی خودت و خالق:آخرین حرف در عرفان

هر کسی ارزش خودش رو بفهمه این زبان بی تربیت رو کنترل کنه. یواش یواش با نماز فکر رو کنترل می کنه. کسی که توی خط بیافته، دوستاش رو هم خدا اصلاح می کنه.

رفیق بد که دور و بر آدم نباشه راحت زندگی می کنه. خودش رو پیدا می کنه.

هنر خلاص شدن از این رفیق ها همچین ساده هم نیست.

/ 0 نظر / 72 بازدید