بزرگان و روزه سکوت

امروز به نقل از همکارم. آقا مصطفی شنيدم که: آیت الله آقای بهجت (دام ظله) فرمودند در نجف در نيمه شب ها که به زيارت ميرفتيم٬ طلبه ها و روحانیون٬ در قنوت ها زيارت جامعه کبيره می خواندند٬ طلبه ها! این ها همون هایی بودند که از احوالاتشون می فهمیدیم که  می فرمايند اون موقع مکاشفه کاملا عادی بوده و طلبه ها خیلی واضح ...
اما حالا مثينکه آخرالزمونه! بگذريم.
ايشون ميگن هر چی برکات و فضائل بدست آوردند٬ در همون چهار سالی بوده که (گويا؟) حرف نميزدند و خيلی کم حرف ميزدند و سکوت و روزه حرف نزدن داشتند ٬کسب کردند.

البته تدریس٬ و علم آموزی٬ و ضروریات٬ جای خود داره.

بزرگان و روزه سکوت و حرف های ضروری رو فقط زدن. و تاثير

/ 3 نظر / 13 بازدید
پونه

جای شکرش باقيه نمرديم وعلت سکوت وروزه ی بعضی ها رو فهميديم /اون تابلوتو وردار

صابر ط

تابلوی دنيای بدون صهيونيسم؟