سوالی برام پیش اومده

مقدمه: سر درس بودم، آقای جوادی گفتن که پیامبر جن و انس همان پیامبران انسی هستند. پیش خودم فکر کردم که چرا انسی ها می گفتند و می خواستند پیامبر از ملائکه و آسمان داشته باشند؟ برای رفع تکلیف و انکار .

کافر جنی هم حتما پیامبر انسی را قبول ندارد.

سوال: این چه رابطه ای است از نشئه ی خلقت که باعث این بهانه گیری و انکار می شود. آن هم، این انکاری که منجر به کفر می شود، آخر هر انکاری که کفر نیست و صد البته که نزد اولیا و عرفا هر نوع انکاری و ناسازگاری ای و رد کردن و نارضایتی ناپسند است.

نتیجه: و برادرم! همه ی اسرار در همین است. زیرا کسی که خدا را در عالم خلقت طرف حساب خود می داند. و می داند که او از غیب و سر بر این عالم فانی با دست ملکوتی اش از عالم ملکوت مخاطب اوست و باقی همه فانی و پوچ هستند، پس رضایش به قضاء و امر پروردگارش است.

/ 1 نظر / 76 بازدید
ساحر

حاجاقا تبقللاه [نیشخند] التماس دعا پیش ما بیا