گرداب ذهنيت گرايي.

به اين اصطلاح خوب فكر كنيم. گرداب ذهنيت گرايي به تو مي گويد تو چشمانت را بسته اي و هر چه بدي مي بيني به روي خودت هم نمياري. ذهنيت گرايي به تو مي گويد؟كجا ناب ترين و بي انتها ترين معلومات وجود دارد؟ كجا ناب ترين و بي انتها ترين برنامه زندگي براي انسان براي رسيدن به بي نهايت اتخاذ شده است؟ا

راهنمايي: لطفا از مذاهبي كه دين را از سياست جدا مي دانند پيروي نكنيد زيرا آنها براي نفس و پول و جاه و منافع خودشان بدليل متفاوت بودن با هدفشان پيروي نمي كنند. هر جايي ديديد كه بي توقع ترين مردمان (از لحاظ مقام و پول و جاه و قدرت و ثروت) فقط براي خدمت به شما سرويس دهي مي كنند، دنبال رسم عاشقي باشيد. هر كجا ديديد كه مردم به جاي دعوت به شهوت راني زياده از حد و بي حد و مرز هست دوري كنيد.

وقتي تكامل انساني شما بي معنا شود ( مرجع 1) و انسان در گرداب ذهنيت گرايي بيافتد، در انتخابش گرايش به كمونيست و فراموش كردن خدا ميافتد. و راضي خواهد به اينكه يواش يواش و دونه به دونه به اين راضي بشه كه اسم خداش رو از زندگيش خط بزنه. كسي كه اينگونه در حال حركت مي باشد و روندي اينگونه دارد، حتما به سويي دارد پيش مي رود كه قدر خداي را كه ندانست قدر عشق را نمي داند و سپس قدر و منزلت دين و دنيا و عمر و عاشقي و از خود گذشتگي و تفكر را از دست خواهد داد. و انساني كه اين ها را از دست بدهد، حيوانيست سرگردان در گرداب ذهنيت گرايي كه از تزريق ذهنيت هاي شيطاني و مختلط شدن حق و باطل گرائيده است.

پس جايي كه نور را از آن بيرون كني بدليل نداشتن سنخيت در اين دو، ظلمت وارد دل شده و همه قلب را مي پوشاند و نه با تقوا و قرآن و نماز و هيچ چيز ديگري هدايت نخواهد شد مگر (خلوص نيت + توبه + تقوا)+ يه عالمه پشت كار و جديت در كار

 

مرجع1 : در آمدي سير و سلوك دروس استاد آيت الله مجتبي تهراني

/ 2 نظر / 12 بازدید
علی شيروی

وای خدای من! ... يک پايگاه ناب واسه فلسفيدن!

عطيع الله رستاقی

من از شما عزيزان خواهشمندم که در نوشته های تان از فارسی ساده استفاده کنيد چون من يک دری زبان هستم درست نمی توانم که مطالب شما دوستان وسلام دوست درا سايت شما